Download sách Góp Nhặt Cát Đá (Dạo Bước Vườn Thiền)

Sa Thạch Tập (沙石集) được dịch lần đầu ra tiếng Việt vào năm 1971 với tên là Góp Nhặt Cát Đá. Sau này, sách được xuất bản lai với tên Dạo Bước Vườn Thiền. Sa Thạch tập được một nhà sư nổi tiếng Nhật Bản - Muji viết vào cuối thế kỷ 13, tập hợp những giai thoại đông tây kim cổ để vẽ nên bức tranh thiền môn.

Góp nhặt cát đá
Góp Nhặt Cát Đá


Đôi lời về tác giả - Nhà sư Muji (無住道曉 - Vô Trụ Đạo Hiểu)

Nhà sư Vô Trụ Đạo Hiểu hay còn gọi là Nhất Viên (1226 - 1313) là một vị thiền sư Nhật Bản thuộc dòng Lâm Tế. Ông diêu du khắp nước Nhật, được gặp gỡ và tham vấn với nhiều nhà sư nổi tiếng bấy giờ. Ông cất công sưu tập những mẫu chuyện ngụ ngôn, lời dạy của các chư Phật và các thiền sư tổng hợp và viết nên Sa Thạch Tập.

Sa Thạch Tập - Góp Nhặt Cát Đá - Dạo Bước Vườn Thiền

Quyển sách được nhiều người biết đến với những tên gọi khác nhau, với Trang sách thì thích gọi quyển sách này với tên Góp Nhặt Cát Đá nhất. Sách bao gồm 333 câu chuyện thiền. Khi đọc qua mỗi câu chuyện trong ta lại có gì đó đổi thay, lòng ta lại có gì đọng lại, có thể là cát cũng có thể là đá, đá thường hay là ngọc quý. Cũng có thể là lòng ta lại trống trãi hóa hư vô như một thiền giả nói: "Khi tôi chưa học thiền thì tôi thấy sông là sông, núi là núi. Khi tôi học thiền thì tôi thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Bây giờ học thiền rồi thì tôi lại thấy sông là sông, núi là núi".
Vật đấy! Đọc Góp Nhặt Cát Đá rồi thì bạn thấy gì nào? Cùng chia sẻ với Trang sách nhé!Tải về

Download Góp Nhặt Cát Đá