Download PDF Bản chất của dối trá - Dan Ariely

Thế nào gọi là dối trá? Tại sao lại dối trá? Ta có phải là một người dối trá không?... Bản chất của dối trá của Dan Ariely sẽ trả lời cho chúng ta về những điều đó.

Tác giả Dan Ariely

Dan Ariely sinh ngày 29/04/1967 tại NewYork, ông là một người Mỹ gốc Do Thái. Ông hiện là giáo sư môn tâm lý và kinh tế học hành vi tại đại học Duke. Là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Phi lý trí, Lẽ phải của phi lý trí, Bản chất của dối trá, Phi lý trí một cách hợp lý,...

Dan Ariely
Dan Ariely


Bản chất của dối trá

Cái tên cũng đủ lột tả phần nào nội dung của cuốn sách. Tác giả đã nghiên cứu và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng gian dối kèm với những số liệu chứng minh cụ thể. Để chúng ta biết được nguồn cơ của hành vị dối trá có biện pháp phòng tránh và giảm thiểu vấn đề không tốt ấy trong công việc, trong cuộc sống.
Quyển sách có thể gọi là phần nối tiếp của Phi lý trí, đi sâu nghiên cứu vào sự dối trá của con người. Thích hợp cho những nhà quản trị, những nhà kinh tế.
Cùng đọc và chia sẻ cảm nhận với Trang Sách nhé!Tải về

Download Bản chất của dối trá